CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN

Năm 1982 là năm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển được ký kết. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển hay còn gọi là Công ước Luật biển là một bộ các quy định về sử dụng các đại dương của thế giới. Công ước quy định quyền và trách nhiệm của các quốc gia trong việc sử dụng biển, thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho các hoạt động kinh doanh, bảo vệ môi trường và cải thiện quản lý các tài nguyên thiên nhiên đại dương.

Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982  có thể nói là một văn kiện quốc tế tổng hợp toàn diện, bao quát được tất cả những vấn đề quan trọng nhất về chế độ pháp lý của biển và đại dương thế giới như: an ninh, bảo vệ, nuôi trồng, khai thác tài nguyên, giao thông liên lạc, nghiên cứu khoa học, công nghệ… đối với các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia cũng như đối với các vùng biển nằm ngoài phạm vi thuộc quyền tài phán quốc gia.

Công ước thể hiện sự cố gắng lớn của cộng đồng quốc tế để điều chỉnh tất cả các khía cạnh liên quan đến biển, tài nguyên biển và việc sử dụng biển, tạo nên một trật tự thế giới mới cho việc quản lý và sử dụng biển của nhân loại.

Công ước đã tạo ra một trật tự pháp lý mới trên biển, tương đối công bằng và được thừa nhận rộng rãi. Theo đó khi xảy ra tranh chấp thì các quốc gia phải giải quyết bằng con đường hòa bình. UNCLOS thành lập các cơ quan, cơ chế với vai trò và chức năng khác nhau, có tính chất bổ sung cho nhau; quy định cơ chế giải quyết tranh chấp trong việc giải thích và áp dụng Công ước.

Khi có tranh chấp, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ nhanh chóng trao đổi quan điểm về giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hoặc các biện pháp hòa bình khác. Nếu việc trao đổi, đàm phán trong một thời gian hợp lý không đạt được giải pháp, các bên có thể thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan tài phán quốc tế để có phán quyết ràng buộc, đó là Tòa án Công lý quốc tế, Tòa án Luật Biển quốc tế, hoặc Tòa trọng tài, Tòa trọng tài đặc biệt.

Công ước Luật biển cực kỳ có ý nghĩa đối với Việt Nam- quốc gia ven biển với bờ biển dài trên 3.200km và sở hữu hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Từ khi tham gia Công ước Luật Biển năm 1982, Nhà nước ta đã sử dụng các nguyên tắc và quy phạm của văn kiện pháp lý quốc tế này để quản lý và bảo vệ biển, đảo một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước, vì hoà bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Cùng Làm sạch biển ủng hộ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển bạn nhé!

Nguồn: Liên Hợp Quốc