CHÚC MỪNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/06

Với chủ đề “Chỉ một Trái đất”, ngày Môi trường thế giới 2022 đã được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động. Sự kiện nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. 

Kiệt tác nghệ thuật cát đầy cảm hứng cho Ngày Môi trường thế giới từ Sudarsan Pattnaik
Kiệt tác nghệ thuật cát đầy cảm hứng cho Ngày Môi trường thế giới từ Sudarsan Pattnaik

Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của cộng đồng về ngày Môi trường thế giới nói riêng và vấn đề môi trường nói chung, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã có văn bản đề nghị các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường. Theo đó, các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ:

  • Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại những khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.
  • Tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Phát động hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nylon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường;
  • Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững;
  • Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó, thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn…

Hãy cùng Làm Sạch Biển hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tạo hành động vì môi trường xanh nhé!