BAN TỔ CHỨC (opt 1)

Ông TRẦN QUỐC VIỆT


Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao

Trưởng Ban Tổ chức

Bà NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU


Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ông VŨ MINH LÝ


Phó GĐ Trung tâm Truyền thông & môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ông NGUYỄN VĂN BÌNH


Tổng Biên tập Tạp chí điện tử

Thương hiệu và Pháp luật

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ông VƯƠNG VIỆT PHƯƠNG


Trưởng phóng viên thường trú Tạp chí Tòa án nhân dân tại Tp.HCM

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ông LÊ HÀ THANH


Giám đốc
Công ty TNHH MASTER LINK

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ông NGUYỄN TIẾN HOÀNG


Giám đốc Công ty CP Truyền thông Manicom Việt Nam

Thành viên Ban Tổ chức

Bà PHẠM THỊ QUỲNH NGA


Trưởng ban Ban Thư ký
Tạp chí Tòa án nhân dân

Thành viên Ban Tổ chức

Bà LÊ THỊ TUYẾT


Trưởng ban Ban Trị sự
Tạp chí Tòa án nhân dân

Thành viên Ban Tổ chức

Ông TRƯƠNG MẠNH THẮNG


Trưởng phòng Phòng nâng cao nhân thức cộng đồng, TTTT TN&MT

Thành viên Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC (opt. 2)

Ông TRẦN QUỐC VIỆT


Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân,
Tòa án nhân dân tối cao

Trưởng Ban Tổ chức

Ông Nguyễn Văn A

Phó Trưởng ban Tài trợ

Ông Nguyễn Văn A

Phó Trưởng ban Tài trợ

Ông Nguyễn Văn A

Phó Trưởng ban Tài trợ

Ông Nguyễn Văn B

Thành viên BTC

Ông Nguyễn Văn B

Thành viên BTC

Ông Nguyễn Văn B

Thành viên BTC

Ông Nguyễn Văn B

Thành viên BTC