GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Việt Nam – đất nước xinh đẹp của chúng ta có đường bờ biển kéo dài khoảng 3260 km và 4000 hòn đảo lớn nhỏ cùng với hệ sinh thái đa dạng và thiên nhiên phong phú đang chết dần chết mòn do sự ô nhiễm biển nghiêm trọng. Hàng tấn chất thải sinh hoạt, công nông nghiệp không được qua xử lý trôi nổi trên biển mỗi năm đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến hệ sinh thái dưới biển và cuộc sống của người dân.

Chương trình “Làm sạch biển” được Tòa án nhân dân tối cao cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chỉ đạo, được thực hiện bởi Tạp chí Tòa án Nhân Dân, Tạp chí Thương hiệu Pháp luật, Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH truyền thông sự kiện 360 và Công ty TNHH Master Link triển khai trên toàn quốc tại 28 tỉnh, thành phố có biển trong giai đoạn 2021 – 2026. Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng về vấn đề rác thải, bảo vệ môi trường biển nhằm hạn chế sự biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên. 

CƠ QUAN chỉ đạo

Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Đơn vị thực hiện

tạp chí Tòa Án Nhân Dân

TTTT Tài Nguyên & Môi Trường

tạp chí thương hiệu pháp luật

Công ty TNHH truyền thông sự kiện 360

Công ty CỔ PHẦN
CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP

Công Ty TNHH Master Link

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Việt Nam – đất nước xinh đẹp của chúng ta có đường bờ biển kéo dài khoảng 3260 km và 4000 hòn đảo lớn nhỏ cùng với hệ sinh thái đa dạng và thiên nhiên phong phú đang chết dần chết mòn do sự ô nhiễm biển nghiêm trọng. Hàng tấn chất thải sinh hoạt, công nông nghiệp không được qua xử lý trôi nổi trên biển mỗi năm đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến hệ sinh thái dưới biển và cuộc sống của người dân.

Chương trình “Làm sạch biển” được Tòa án nhân dân tối cao cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chỉ đạo, được thực hiện bởi Tạp chí Tòa án Nhân Dân, Tạp chí Thương hiệu Pháp luật, Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH truyền thông sự kiện 360 và Công ty TNHH Master Link triển khai trên toàn quốc tại 28 tỉnh, thành phố có biển trong giai đoạn 2021 – 2026. Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng về vấn đề rác thải, bảo vệ môi trường biển nhằm hạn chế sự biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên. 

CƠ QUAN chỉ đạo

Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Đơn vị thực hiện

tạp chí Tòa Án Nhân Dân

TTTT Tài Nguyên & Môi Trường

tạp chí thương hiệu pháp luật

Công ty TNHH truyền thông sự kiện 360

Công Ty Cổ phầnCuộc Đời Tươi Đẹp

Công Ty TNHH Master Link

HỆ THỐNG VĂN BẢN

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Việt Nam – đất nước xinh đẹp của chúng ta có đường bờ biển kéo dài khoảng 3260 km và 4000 hòn đảo lớn nhỏ cùng với hệ sinh thái đa dạng và thiên nhiên phong phú đang chết dần chết mòn do sự ô nhiễm biển nghiêm trọng. Hàng tấn chất thải sinh hoạt, công nông nghiệp không được qua xử lý trôi nổi trên biển mỗi năm đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến hệ sinh thái dưới biển và cuộc sống của người dân.

Chương trình “Làm sạch biển” được Tòa án nhân dân tối cao cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chỉ đạo, được thực hiện bởi Tạp chí Tòa án Nhân Dân, Tạp chí Thương hiệu Pháp luật, Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH truyền thông sự kiện 360 và Công ty TNHH Master Link triển khai trên toàn quốc tại 28 tỉnh, thành phố có biển trong giai đoạn 2021 – 2026. Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng về vấn đề rác thải, bảo vệ môi trường biển nhằm hạn chế sự biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên. 

CƠ QUAN chỉ đạo

Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Đơn vị thực hiện

tạp chí
Tòa Án Nhân Dân

Trung tâm thông tin
Tài Nguyên & Môi Trường

tạp chí
thương hiệu pháp luật

Công ty TNHH
truyền thông sự kiện 360

Công Ty Cổ phần
Cuộc Đời Tươi Đẹp

Công Ty TNHH
Master Link

HỆ THỐNG VĂN BẢN